Operation: Rädda
de sällsynta girafferna

Omringade av krokodiler på sjunkande ö.

Girafferna i Afrika blir allt färre. Två stora anledningar är tjuvskytte och att de får allt mindre ytor att röra sig på.

Rothschild-giraffen är särskilt hotad. Det finns bara 1600 kvar, varav hälften lever i Afrika. Åtta av dem har nu hittats på ön Longicharo som håller på att försvinna till följd av översvämningar. Ett annat hot är alla krokodiler. Myndigheterna och lokalbefolkningen har därför påbörjat en spektakulär räddningsaktion för att få över girafferna till fastlandet.