Fem trender som formar framtidens städer

Klimatlöften, cybersäkerhet och infrastruktur toppar listan.

Smart Cities Dive har intervjuat tolv experter som berättar hur de tror att världens smarta städer kommer att utvecklas det närmsta året. Nedan är fem trender som jag tycker sticker ut extra mycket.

  • Städerna fokuserar allt mer på data och teknik – vilket minskar den digitala klyftan.
  • Många städer kommer att stå på miljöbarrikaderna och ge mer offensiva klimatlöften.
  • Ransomware-attackerna kommer att öka – och därför måste cybersäkerheten växa.
  • När pandemin avtar kommer städerna fokusera på att uppgradera infrastrukturen för att bli bättre rustade inför framtida naturkatastrofer och klimathot.
  • Laddningsinfrastrukturen för elbilar kommer att växa eftersom majoriteten av världens stadsbor inte kan ladda sin bil hemma.