Covid-19

Wikipedias kamp mot
fake news

Därför är det (nästan) omöjligt att hitta desinformation på ”The last best place on the internet”

Att vem som helst kan publicera och redigera innehåll misstänktes initialt bli Wikipedias fall, men det har visat sig vara dess främsta styrka.

Wikipedia, som tidningen WIRED nyligen utsåg till ”The last best place on the internet”, har utvecklat en personlighet, ett syfte, och en själ. Och nu när Covid-pandemin har resulterat i en mängd nya sidor visar det sig att Wikipedia även har utvecklat ett samvete. Det är ytterst svårt att hitta felaktig information om Corona i det digitala uppslagsverket. Orsaken är att 150 vetenskapsintresserade redaktörer synar allt i ämnet. 

Jag hoppas att grundaren Jimmy “Jimbo” Wales slår en signal till Zuckerberg, Dorsey och Wojcicki och ger några tips på hur Facebook, Twitter och YouTube kan sluta vara bärare av fake news i en tid då desinformation kan få minst sagt förödande konsekvenser för mänskligheten.