Varför är Googles
CAPTCHA-bilder så
dödligt deprimerande?

Wired-journalisten Clive Thompson har en minst sagt initierad teori.

Syftet med Googles digitala säkerhetsfunktion CAPTCHA är att avgöra om användaren är en människa eller en bot. Men varför är bilderna så bedövande deprimerande? Det är en gåta som journalisten Clive Thompson varit besatt av att de senaste månaderna.

Vanligtvis skriver han för Wired och New York Times, men för att avslöja sanningen bakom det här mysteriet har han använt Medium-bloggen One Zero som megafon.

”CAPTCHA images are never joyful vistas of human activity, full of Whitmanesque vigor. No, they’re blurry, anonymous landscapes that possess a positively Soviet anomie. Here’s a typical one …”

”You can feel your spirits deflate just beholding this picture, can’t you? Even worse, really, are the jumble of bleak images …”

”Each cube here is a tone poem in melancholia. Looking at these leaden vistas of America makes you, slightly but noticeably, feel worse than you did before.”

Efter att ha studerat bilderna i flera månader gjorde Thompson följande analys:
1) Bilderna saknar människor
2) Bildvinklarna är fel
3) Bilderna är voyeuristiska
4) De ser ut som bilder från brottsplatsen
5) Rutorna på bilderna är hur aliens skulle se världen
6) Det finns väldigt lite natur på bilderna

Analysen ledde honom till följande slutsats:

”They weren’t taken by humans, and they weren’t taken for humans. They are by AI, for AI. They thus lack any sense of human composition or human audience. They are creations of utterly bloodless industrial logic. Google’s CAPTCHA images demand you to look at the world the way an AI does.”

Här kan du läsa hela analysen: Why CAPTCHA Pictures Are So Unbearably Depressing