Idrott

Så kommer sportindustrin att förändras i framtiden

PwC har äntligen släppt sin årliga undersökning om sportindustrin och på grund av pandemin är den viktigare än någonsin.

Undersökningen visar vad 750 makthavare inom sportens värld kommer att fokusera på under de kommande åren. Ur ett makroperspektiv förväntas de totala intäkterna minska drastiskt de kommande fem åren, från en tillväxt på åtta procent till mer rimliga 3,3 procent i framtiden. Det finns dock tre marknader som tros kunna bibehålla stark tillväxt: Mellanöstern, Afrika och Asien. Ur mikroperspektiv täcker rapporten många intressanta ämnen, som framtidens sportmedia-konsumtion. Den bästa analysen av rapporten hittar du i Joseph Pompilianos nyhetsbrev Huddle Up.

”Two trends stuck out in particular to me — the focus on establishing a digital connection with fans and the continued emergence of “highlight-style” video content.”

– Joseph Pompilianos

Här är en bra översiktsbild från ”PwCs Sports Survey 2020” och här kan du läsa hela rapporten.