Ny rapport:
The State of AI 2020

Klyftan ökar mellan eliten och resten.

Allt fler företag använder artificiell intelligens (AI) som ett verktyg för att skapa intäkter. Enligt McKinseys globala undersökning The State of AI in 2020 uppger företag från flera olika branscher att hela 20 procent av deras intäkter genereras av AI.

Eftersom Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen planerar dessa företag att investera ännu mer i detta område. Den här utvecklingen riskerar att skapa en klyfta mellan eliten och resten – det vill säga majoriteten av världens alla företag som fortfarande kämpar med att förstå och dra nytta av tekniken.

Författarna bakom rapporten gör sitt bästa för att förklara mer:

”Companies seeing the highest bottom-line impact from AI exhibit overall organizational strength and engage in a clear set of core best practices.”

Mer om AI på nomofomo.se: