Kontorets död
är din räddning

Gitlabs rapport visar att sättet vi arbetar på kommer att förändras radikalt.

Pandemin har på kort tid förändrat sättet många arbetar. Den som är öppen för förändring, orkar experimentera och vågar bryta mönster har chansen att skapa en tillvaro som vi bara kunnat drömma om tidigare.

De senaste tio åren har jag spenderat hälften av min arbetstid på kontoret. Att vara närvarande har många fördelar. De viktigaste är relationsbyggandet och förståelsen för andras uppdrag och insatser. Fysisk frånvaro minskar ditt känslomässiga band till företaget, vilket kan ha negativ inverkan på din ambitionsnivå och leda till att du väljer ett nytt jobb. Att vara ”på jobbet” är därför nödvändigt från och till, men jag har inga förväntningar på att jag ska lyckas utföra någonting annat än ovan. 

Två nödvändiga metoder

Den andra halvan av arbetstiden har jag spenderat utanför kontoret. Det är där som jag utför mina arbetsuppgifter. För mig har två metoder varit helt avgörande för att det ska gå att vara fokuserad under en hel dag:
a) Bara vara online kl 08, 12 och 16.
b) Pomodoro-tekniken. Schemalägg din dag utifrån 25 minutersblock med fem minuter paus mellan varje “pomodoro”. Under 25-minutersblocket får du endast jobba med det som du planerat att utföra.

Följ NomoFomos nyhetsbrev

Vi synar 2500 nyheter varje vecka – och levererar de absolut bästa till din inbox.

Den mest omfattade guiden

Men nog om mig, alla har sin egen historia. Den som verkligen vill ta till vara på den här chansen som pandemin har gett oss att förändra våra arbetsmetoder från grunden vill jag rekommendera rapporten ”The Remote Playbook” från Gitlab – världens största företag som jobbar på distans fullt ut. Det är den bästa och mest omfattande guiden jag sett hittills, både för chefer och medarbetare.

3 andra lästips: