Hur hamnade
mumie-hunden
i trädet?

En familj från Georgia gjorde en fasansfull upptäckt när det stora trädet på deras tomt sågades ner. Inne i stammen hittade de sin försvunna hund som hade mumifierats av vinddraget i det ihåliga trädet.