Hemlösa fick nya liv
för 50 000 kronor

Experimentet ger hopp om framtiden.

Vad händer om man ger hemlösa människor 50 000 kronor i näven, utan krav på vad de ska göra med dem? Den frågan ställde sig välgörenhetsstiftelsen Foundations for Social Change och University of British Columbia när de sjösatte projektet New Leaf 2018.

De valde ut 50 personer i Vancouver som nyligen hade blivit hemlösa och inte missbrukade droger, och så satte de in pengarna på deras privata konton. Genom upprepade intervjuer under det kommande året kunde de följa deltagarnas mående och utveckling – och resultatet blev så pass lyckat att flera städer i Kanada och USA nu vill haka på.

En av de största fördelarna var att kostnaderna för härbärgen minskade då en stor andel av pilotprojektets deltagare lyckades skaffa egna boenden. Nästa steg är att höja summan och antalet deltagare, samt att även låta människor som varit hemlösa en längre tid vara med i projektet.