Håller du på att
jobba ihjäl dig?

Risken ökar rejält om du arbetar 55 timmar per vecka.

Hur många timmar jobbar du per vecka? Fundera… Om svaret ör mer än 55 timmar är det dags att tänka till. Det kan nämligen bli din död.

En ny rapport från Världshälsoorganisationen och Internationella arbetsorganisationen visar på riskerna med att jobba mer än åtta timmar per dag. Den globala studien fokuserade på år 2016 och är den första i sitt slag.

Rapporten visar att 398 000 människor dog av stroke och 347 000 av hjärtsjukdom det året som en följd av att de arbetade 55 timmar eller mer per vecka.  Forskarna drog slutsatsen att att risken för hjärtsjukdom ökar med 17% och risken för stroke med 35% om man jobbar så pass mycket, jämfört med den typiska 35- eller 40-timmarsveckan.

Läsa mer: Fast Company har hela storyn.