War on drugs

Det har aldrig varit
svårare (och lättare)
att få tag på droger

Handeln på Darknet blomstrar – men Covid-19 håller på att krascha kokainmarknaden.

“War on Drugs” har varit en central punkt på den politiska agendan sedan Richard Nixon myntade termen 1971. George W Bush använde det som ett slagträ under sina mandatperioder, men hans insatser bleknar i jämförelse med coronavirusets effekt. Ingen annan internationell kris är ens i närheten. Pandemin har skakat om drogvärlden och kan komma att förändra den för alltid. Bevisen är många och tydliga.

Bevis #1

Priset på kokablad – som ju är kokainets viktigaste ingrediens – har sjunkit brutalt. The Washington Post har åkt till djungeln i Peru för att reda ut vad det betyder för odlarna, brukarna och missbrukarna.

Bevis #2

En undersökning visar hur pandemin har förändrat droganvändandet för 389 brukare och missbrukare i Australien.

Bevis #3

VICE granskning visar att drogmarknaden på Darknet blomstrar när drogerna sinar på gatan – och de obskyra sajterna kan locka med snabbare leveranstider än självaste Amazon.