Covid-19

Återupplev pandemin
– dag för dag

Designern David Rainbird har skapat en digital poster som han kallar 2020 Infodemic. Det är en ny form av storytelling där han summerar coronaåret 2020 med hjälp av klickbara rubriker som gör det enkelt att följa händelseförloppet dag för dag.

Resultatet: en lika effektfull som skrämmande historiebeskrivning av hur pandemin sköljde över världen. 

Källa: Fast Company