MEDIA

”Så ska vi tjäna pengar 2021”

234 mediechefer tittar in i spåkulan.

Reuters Institute har släppt sin årliga rapport där de låter världens mediechefer förutspå trender inom journalistik, media och teknologi. Analysen baseras på en global undersökning som 234 chefredaktörer, VD:ar och redaktionschefer i 43 länder har svarat på. Nedan är en summering.

Desinformation: Pandemin har tvingat de sociala plattformarna att omvärdera var gränserna för yttrandefrihet ska ligga. Med liv på spel och hot om reglering väntas de agera betydligt mer kraftfullt mot desinformation och hat än vad de gjort hittills. Att blocka Donald Trump var bara början. 

Intäkter: Publicisterna kommer främst att fokusera på att öka andelen digitala prenumeranter. Därefter ligger fokus på att öka intäkterna från e-handel och event. Native- och display-annonsering har halkat ner i värdekedjan, medan printintäkterna fortfarande rankas hopplöst sist. 

Innovation: Användardata (74%), krossfunktionella team (68%), och att lära sig från andra medieföretag (48%) anses vara de bästa sätten att komma på nya idéer. “Top leadership” fick 26% – vilket ändå är en ovänbtat hög siffra… 

Doldishjälten: 9 av 10 tycker att produktägarnas roll är viktig, men endast 43% svarar att det är en vedertagen sanning inom företaget.  

Ny teknik: Artificiell intelligens väntas ge användarna än mer personaliserade upplevelser och effektivisera produktionen. 69% tror att AI kommer att ha störst påverkan på journalistiken de närmsta fem åren, följt av 5G (18%) och nya enheter och gränssnitt (9%).

Löner: Det blir dyrare att behålla etablerade journalister eftersom prenumerationsplattformar som Substack gör det möjligt för dem att skapa egna publikationer och mediehus.

Audio: Blir ljudet nyhetsmediernas frälsare? Många hoppas det. 2021 väntas vi få se än mer innovation inom innehåll och affärsmodeller, bland annat med ökat fokus på poddar som kräver prenumeration.