Invasionen

”Vi har bara sett början”

Tio mörka sanningar om Rysslands invasion.

Den amerikanske professorn och författaren Seth Abramsons listar ”The Ten Hardest Truths About the War in Europe” i nyhetsbrevet Proof. 

Rysslandsexperten konstaterar att USA nu befinner sig i ett krig som de kommer att förlora om Donald Trump blir vald till president 2025 – med konsekvensen att USAs demokrati riskerar kollapsa.

Abramson skriver att ingen tror att Ukraina kan vinna kriget – varken NATO, EU eller president Biden – och eftersom även det amerikanska folket drabbas av sanktionerna finns det en risk att en majoritet av USAs befolkning lägger skulden på president Biden istället för på Putin och hans allierade (inklusive Trump). Det hade gynnat republikanerna och i förlängningen Putin.

Abramson drar en rak linje mellan kulturkriget i USA och den ryska invasionen – och avslutar med att konstatera att Ryssland inte har någon “exit plan” och att vi bara har sett början på det pågående folkmordet.