Media

NY Times och Facebook ser in i framtiden ihop

Gör det du älskar och är bra på. Låt andra göra det andra, tänkte inget techbolag någonsin. Inte heller någon publicist.

Nutiden präglas av att techbolagen försöker bli publicister och publicisterna försöker bli techbolag. Det låter logiskt. Att ställa kiosken i mitten av stranden har länge fungerat i politikens värld. Då lockar du kunder från alla håll.

Men det är en svår förflyttning som har lett till att mängden kritiska röster mot Facebook har ökat explosionsartat de senaste åren. New York Times pekar ständigt ut Mark Zuckerberg som en oansvarig utgivare som premierar desinformation framför moderatorer.

Men här är ett samarbete som jag verkligen ser framemot att följa: NY Times och Facebook har ingått ett flerårigt partnerskap för att utveckla AR-filter och effekter på Instagram, vilket ska hjälpa användarna att komma åt och kontextualisera The Times journalistik.

New York Times Instagram-filter på innehåll om förorening.

Det är första gången som NY Times experimenterar med AR-teknik i stor skala och utanför sin egen miljö. Om någon publicist ens ska komma i närheten av vad kultfilmen Minority Report gläntade på dörren till är det väl New York Times, som nu har satt ihop ett dedikerat “AR Lab”-team inom sin forsknings- och utvecklingsenhet med mer än ett dussin anställda.