Lycka till, världen

Washington Posts Robert Samuelson tar farväl med omskakande kolumn

Robert Samuelson kom till Washington 1969. Nu, ett halvt sekel senare, har han lämnat in sin sista kolumn. Den är tydlig. Mänskligheten står inför stora utmaningar.

74-årige Samuelson har gjort sig ett stort namn efter att ha författat omkring två miljoner ord under sina år som ekonomireporter på några av världens mest ansedda tidningar: Washington Post, Newsweek och National Journal.

I sin sista kolumn för Washington Post skriver han att recessioner fortfarande är ett hot för det moderna samhället. Att konjunkturcykeln inte är bruten blev påtagligt när den globala finanskrisen sköljde över oss 2007-2009. Det var den värsta ekonomiska kollapsen sedan 1930-talets stora depression. 

Efter att ha nagelfarit världen ur ekonomiskt perspektiv i mer än 50 år lämnar Robert Samuelson scenen med ett krasst konstaterande: Konjunkturcykeln kommer troligen aldrig att brytas på grund av följande tre anledningar.

  • Jakten på ekonomisk status och makt resulterar i att ekonomer och politiker ger överdrivna löften, vilket i sin tur leder till en stor allmän besvikelse. Visst, det finns flera exempel på långa perioder av välstånd, men de tenderar att sluta dåligt. Så har det varit sedan 1960-talet, skriver Robertson.
  • Människor har svårt att ändra sig. När vi har bestämt oss för en åsikt är vi allt annat än mottagliga för argument, bevis och övertalning. Eftersom livet är oändligt komplext gör människan antaganden för att förenkla. Om de rutinmässigt ändrade alla sina antaganden skulle de bli galna, liksom människorna omkring dem, skriver Robertson. Människor förändras ibland, men katalysatorn är vanligtvis en traumatisk händelse.
  • Moderna demokratier är kortsiktiga. Vi är värdelösa på att offra saker idag för att tjäna på det i framtiden. Ett exempel är hur vi (icke)hanterar den globala uppvärmningen. Världens politiker och makthavare är ännu inte eniga om hur och i vilken utsträckning som vi ska offra resurser idag för att på sikt kunna begränsa klimatförändringarna.

Robert Samuelson hoppas att han har fel om framtiden, men konstaterar:  

I am a man of the 20th century, but we are now facing the problems of the 21st century, which demand new policies and norms. Goodbye and good luck — you’ll need as much help as you can get.

Robert Samuelson

Läs Robertsons sista kolumn i Washington Post här: Goodbye, readers, and good luck — you’ll need it